Claudia Roden: 20 สูตรที่ดีที่สุดของเธอจากอาชีพ 50 ปี

เค้ก kofte คูสคูสและไก่ย่างเป็นอาหารจานโปรดของเราจากนักเขียนอาหารผู้มีชื่อเสียง การเฉลิมฉลองของนักเขียนอาหารที่ดีที่สุดของเรา แต่จะเลือกเพียง 20 สูตรจากอาชีพตัวเอกกว่า 50 ปีได้อย่างไร . บางคนเลือกตัวเอง: ซุปไก่จากหนังสือ The Book of Jewish Food ; เค้กส้มและอัลมอนด์จากหนังสือ A New Book of Middle...