กระแสน้ำหันไปทางอุปกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทดแทน

แทนที่จะพึ่งพาอุปกรณ์พลาสติกเพียงอย่างเดียว ผู้ปลูกหอยและสาหร่ายกลับเลือกใช้ทางเลือกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ Erin Adams บังคับเรือกุ้งก้ามกรามที่ตกแต่งใหม่ลงแม่น้ำ Harraseeket ไปยังอ่าว Casco ทางตอนใต้ของรัฐเมน เมื่อเธอผ่านเกาะ Pound of Tea เล็กๆ ที่ซึ่งมีเลานจ์นกนางนวลและเก้าอี้ Adirondack สีแดงเพียงตัวเดียวนั่งอยู่ริมน้ำอย่างเชิญชวน จุดหมายของเธออยู่ไกลออกไป นั่นคือ ฟาร์มหอยนางรมขนาด 4...