iPhone ในปีหน้าอาจมีปุ่มที่แตกต่างกันมาก

สถานะของแข็งคือที่ที่มันอยู่ ปุ่มทางกายภาพบน iPhone อาจเป็นเรื่องในอดีต ตามที่นักวิเคราะห์ Ming-Chi Kuo ระบุว่า iPhone 15 Pro ของ Apple ซึ่งน่าจะมาถึงในปี 2023 จะมีปุ่มแบบ solid-state แทนปุ่มทางกายภาพ แม่นยำยิ่งขึ้น ทั้งปุ่มเปิด/ปิดทางด้านขวาและปุ่มปรับระดับเสียงทางด้านซ้ายจะกลายเป็นปุ่มโซลิดสเตต...